Nén PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút

Thay đổi kích thước trang PDF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Thay đổi kích thước trang tài liệu PDF trực tuyến

Thay đổi kích thước PDF như thế nào

Thay đổi kích thước PDF trực tuyến, chỉ cần thêm tài liệu PDF từ thiết bị của bạn sử dụng nút "Thêm file" hoặc kéo và thả file vào tab trình duyệt, chọn kích thước trang mong muốn trong file kết quả và nhấn nút màu xanh "Thay đổi kích thước PDF" để thay đổi kích thước PDF. Tải xuống file mới tạo bằng cách nhấn nút "Tải xuống PDF".

100% bảo mật

Thay đổi kích thước PDF trực tuyến là một công cụ đáng tin cậy có thể sử dụng ngay cả khi bạn cần làm việc với một số tài liệu có chứa thông tin nhạy cảm. Không lưu trữ, thu thập hoặc chia sẻ file tải lên PDF Candy với bất kỳ bên thứ ba nào và dịch vụ này hoàn toàn bảo mật.

Trình thay đổi kích thước PDF đơn giản và miễn phí

Không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, tạo tài khoản hoặc đăng ký bằng email để sử dụng công cụ này thay đổi kích thước PDF. Khi tài liệu PDF chỉnh sửa xong, có thể tải trực tiếp file kết quả từ trang web.