Nén PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút

Cắt PDF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Cắt các file PDF dễ dàng

Cắt PDF như thế nào

Đây là hướng dẫn cách cắt file PDF với PDF Candy: thêm file vào công cụ (sử dụng nút "Thêm file" hoặc kéo và thả file vào cửa sổ trình duyệt), di chuyển đường chấm chấm dọc và ngang trên đường viền của file tải lên để thiết lập đường biên mới cho tài liệu và nhấn nút "Cắt PDF". Nhận file mới ngay khi xử lý xong.

Tải file lên dễ dàng

Bạn có thể tải file PDF lên để xử lý không chỉ từ thiết bị của mình mà còn từ tài khoản Google Drive và Dropbox. Tương tự với file mới được tạo: có thể tải xuống thiết bị hoặc tải lên Google Drive hoặc Dropbox ngay.

Không cần tài khoản

khoản. Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc đăng ký ghi danh. Không cần chia sẻ địa chỉ email vì file kết quả có thể tải xuống ngay từ trang web.