วางไฟล์ที่นี่
แก้ไข PDF
ออนไลน์ฟรี
ไฟล์ล่าสุด:
ไฟล์ที่ใช้งานได้
30 นาที
ปรับขนาดหน้าใน PDF

ปรับขนาดหน้าใน PDF

เปลี่ยนขนาดหน้าเอกสารออนไลน์ของคุณแบบออนไลน์

วิธีการปรับขนาดไฟล์ PDF

การปรับขนาด PDF ออนไลน์ทำได้อย่างง่าย เพิ่มเอกสาร PDF จากอุปกรณ์ของคถณด้วยการกดปุ่ม “เพิ่มไฟล์” หรือโดยการลากและวางไฟล์ในแท็ปบนบราวซ์เซอร์ เลือกผลลัพธ์ขนาดของหน้าสำหรับไฟล์ใหม่และกดปุ่มสีเขียว “ปรับขนาด PDF” เพื่อปรับขนาด PDF ดาวน์โหลดไฟล์ที่สร้างโดยการกดปุ่ม “ดาวน์โหลด PDF”

ความปลอดภัย 100%

ตัวปรับขนาด PDF ออนไลน์นี้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ ซึ่งคุณสามารถใช้งานกับเอกสารที่มีความสำคัญ ไฟล์อัพโหลดไปยัง PDF Candy ที่ไม่ถูกจัดเก็บ สะสม หรือแชร์ไปยังกลุ่มที่สามใดๆ และบริการนี้มีความปลอดภัย

ปรับขนาด PDF ง่ายและฟรี

ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล สร้างบัฐชี หรือลงทะเบียนด้วยอีเมลล์เพื่อใช้เครื่องมือปรับขนาด PDF เมื่อเอกสาร PDF นั้นถูกเปลี่ยน ไฟล์ผลลัพธ์จะสามารถถูกดาวน์โหลดได้โดยตรงจากเว็ปไซต์