Nén PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút

Sắp xếp trang PDF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Thay đổi thứ tự trang trong file PDF miễn phí

Sắp xếp trang PDF như thế nào

Thêm file PDF từ thiết bị của bạn vào công cụ “Sắp xếp trang PDF” của PDF Candy – bằng nút "Thêm file" hoặc kỹ thuật kéo và thả. Sau đó các trang tài liệu sẽ hiển thị dưới dạng lưới. Thay đổi thứ tự trang bằng cách kéo thả hoặc xóa các trang không cần thiết, sau đó nhấn nút "Áp dụng thay đổi" để áp dụng các thay đổi. Lấy file PDF kết quả bằng cách nhấn nút "Tải xuống PDF".

Công cụ PDF dễ sử dụng

PDF Candy cung cấp một phương thức sắp xếp lại trang trong file PDF trực tuyến dễ sử dụng và miễn phí. Với trợ giúp của tùy chọn xem trước trang, bạn sẽ không bao giờ sắp xếp nhầm. Quá trình này thực sự trực quan và đơn giản.

Không cần đăng ký

PDF Candy cung cấp một phương thức sắp xếp lại trang PDF miễn phí và nhanh chóng. Trang web không yêu cầu người dùng thanh toán dịch vụ sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Không phải đăng ký và không cần tạo tài khoản.