trình chỉnh sửa PDF
trực tuyến miễn phí
File cuối cùng:
File khả dụng
30 phút
PNG sang PDF

PNG sang PDF

Chuyển đổi ảnh PNG sang file PDF
Drop the file(s) here

Cách chuyển đổi PNG sang PDF

Kéo và thả ảnh PNG hoặc sử dụng nút "Thêm file" để duyệt ảnh trên máy tính của bạn. Lặp lại điều này để thêm nhiều hoặc thêm hàng loạt ảnh. Kích nút "Chuyển đổi" để chuyển PNG thành file PDF. Nút "Tải file PDF" sẽ cho phép bạn lưu file đã hoàn tất.

Trình chuyển đổi PNG sang PDF an toàn

Trình chuyển đổi PNG sang PDF của PDF Candy là công cụ bạn có thể tin cậy và chuyển đổi bất kỳ file nào mà không phải lo lắng về sự riêng tư của nội dung. Không công bố hoặc tiết lộ ảnh xử lý bởi dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào.

Tận hưởng chuyển đổi miễn phí

Chuyển đổi bao nhiêu file định dạng PNG sang PDF khi bạn cần công cụ trực tuyến này mà không phải trả một xu nào. Không có phí ẩn hoặc giới hạn các tính năng đầy đủ của dịch vụ web này. Không yêu cầu thông tin cá nhân.