Nén PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút

Thêm hình mờ vào PDF miễn phí

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Thêm hình mờ vào tài liệu PDF trực tuyến

Cách thêm hình mờ

Tải lên file PDF bạn muốn thêm hình mờ: sử dụng cơ chế kéo và thả hoặc nhấn nút "Thêm file". Nhập chữ làm hình mờ hoặc tải ảnh lên. Chọn độ mờ và vị trí hình mờ trên trang tài liệu, kích nút "Thêm hình mờ" và tải xuống file PDF mới.

Sử dụng chữ hoặc hình ảnh

Công cụ trực tuyến này có hai cách thêm hình mờ vào PDF. Bạn có thể gõ chữ hoặc tải ảnh lên từ thiết bị để sử dụng làm hình mờ cho file PDF.

Thêm hình mờ vào PDF miễn phí

Thêm hình mờ vào PDF thực sự đơn giản với dịch vụ của PDF Candy. Bạn có thể thực hiện dễ dàng, không phải thanh toán hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân. Không hạn chế số lượng file xử lý cũng như điều khoản sử dụng công cụ.