Đăng nhập để tiếp tục
hoặc là
Bằng cách sử dụng PDF Candy, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
Ngôn ngữ
Nén PDFChỉnh sửa PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút
Đăng ký

TXT sang PDF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Chuyển đổi file TXT sang tài liệu PDF trực tuyến

hoặc kéo & thả

Chuyển đổi TXT sang PDF như thế nào

Thêm file TXT cần chuyển đổi sang PDF (kéo và thả file, thêm file sử dụng nút "Thêm file” hoặc tải lên từ Google Drive hoặc Dropbox) và lấy file PDF kết quả trong vài giây. Tải file xuống thiết bị của bạn hoặc tải lên Google Drive hoặc Dropbox.

Bảo mật

PDF Candy chỉ sử dụng file người dùng tải lên dịch vụ cho quá trình chuyển đổi. Chúng tôi không chia sẻ tài liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Thông tin đầy đủ có thể tìm thấy trong phần "Điều khoản sử dụng".

Xử lý nhanh

Quá trình chuyển đổi TXT sang PDF thường chỉ mất vài giây. Có thể tải xuống file PDF bằng liên kết trực tiếp khi kết thúc quá trình chuyển đổi.
"TXT sang PDF" đánh giá: 
4.5
 (2,455 phiếu bầu)

Sử dụng công cụ này ít nhất một lần để đánh giá nó.

Chọn gói
Desktop + Web Hàng năm
$4/tháng
$18/tháng
75%
OFF
Những gì được bao gồm?
 • Truy cập PDF Candy Web
 • Truy cập PDF Candy Desktop
 • Không giới hạn giờ
 • Tăng kích thước file mỗi tác vụ đến 500 MB
 • Xử lý ưu tiên cao (Không hàng đợi)
 • Video Candy WEB
 • Image Candy WEB
Lựa chọn
Web Hàng tháng
$6/tháng
Những gì được bao gồm?
 • Truy cập PDF Candy Web
 • Không giới hạn giờ
 • Tăng kích thước file mỗi tác vụ đến 500 MB
 • Xử lý ưu tiên cao (Không hàng đợi)
Lựa chọn
Desktop + Web Trọn đời
$99
trả một lần
Những gì được bao gồm?
 • Truy cập PDF Candy Web
 • Truy cập PDF Candy Desktop
Lựa chọn
Xuất sắc
Trustpilot