Nén PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút

TXT sang PDF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Chuyển đổi file TXT sang tài liệu PDF trực tuyến

Chuyển đổi TXT sang PDF như thế nào

Thêm file TXT cần chuyển đổi sang PDF (kéo và thả file, thêm file sử dụng nút "Thêm file” hoặc tải lên từ Google Drive hoặc Dropbox) và lấy file PDF kết quả trong vài giây. Tải file xuống thiết bị của bạn hoặc tải lên Google Drive hoặc Dropbox.

Bảo mật

PDF Candy chỉ sử dụng file người dùng tải lên dịch vụ cho quá trình chuyển đổi. Chúng tôi không chia sẻ tài liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Thông tin đầy đủ có thể tìm thấy trong phần "Điều khoản sử dụng".

Xử lý nhanh

Quá trình chuyển đổi TXT sang PDF thường chỉ mất vài giây. Có thể tải xuống file PDF bằng liên kết trực tiếp khi kết thúc quá trình chuyển đổi.