trình chỉnh sửa PDF
trực tuyến miễn phí
File cuối cùng:
File khả dụng
30 phút
ODT sang PDF

ODT sang PDF

Chuyển đổi tài liệu ODT sang định dạng PDF trực tuyến
Drop the file(s) here

Cách chuyển đổi ODT sang PDF

Tất cả những gì bạn cần làm để chuyển đổi ODT sang PDF chỉ cần chọn file ODT - kéo và thả file ODT hoặc sử dụng nút "Thêm file" để chọn thủ công. Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động khi file tải lên. Tải xuống file PDF kết quả khi chuyển đổi hoàn tất.

Giữ file của bạn an toàn

Công cụ của PDF Candy, có trình chuyển đổi ODT sang PDF trực tuyến, tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và đó là lý do tại sao hoàn toàn bảo mật khi sử dụng dịch vụ này. Không tiết lộ hoặc chuyển giao nội dung file cho bất kỳ tổ chức bên thứ ba nào. Đọc chính sách bảo mật để tìm hiểu thêm.

Chuyển đổi ODT sang PDF miễn phí

Các dịch vụ cung cấp cho tất cả người dùng trang web này miễn phí. Bạn có thể chuyển đổi bao nhiêu tài liệu ODT sang định dạng PDF bạn muốn vì không có hạn chế. Hơn nữa, trang web hoàn toàn không có quảng cáo.