Thả file ở đây
trình chỉnh sửa PDF
trực tuyến miễn phí
File cuối cùng:
File khả dụng
30 phút
PDF sang TIFF

PDF sang TIFF

Chuyển đổi PDF sang ảnh TIFF miễn phí

Cách chuyển đổi PDF sang TIFF

Đây là cách chuyển đổi PDF sang TIFF của PDF Candy: chọn file PDF (sử dụng cơ chế kéo và thả hoặc nhấn nút "Thêm file"), chọn chất lượng chuyển đổi (Cao, Trung bình hoặc Thấp), nhấn nút "Chuyển đổi PDF", và tải về file TIFF kết quả hoặc file nén chứa ảnh.

Trình chuyển đổi PDF đáng tin cậy

Trình chuyển đổi PDF sang TIFF của PDF Candy là dịch vụ trực tuyến an toàn và đáng tin cậy. Không cung cấp file hoặc nội dung cho bên thứ ba và chỉ lưu trữ trên trang web để chuyển đổi. Đọc chính sách bảo mật để tìm hiểu thêm.

Tải xuống file ngay lập tức

Tùy thuộc số lượng trang trong file PDF đầu vào, trình chuyển đổi PDF sang TIFF này cho phép bạn tải xuống một file TIFF kết quả duy nhất (nếu file PDF chỉ có một trang) hoặc file nén ZIP chứa ảnh TIFF (mỗi trang của file gốc được chuyển thành ảnh TIFF riêng biệt).