Nén PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút

XML sang PDF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Chuyển đổi file XML sang định dạng PDF miễn phí

Chuyển đổi XML sang PDF như thế nào

Thêm file XML vào trình duyệt (sử dụng nút “Thêm file”, kéo và thả file hoặc tải file từ Google Drive hoặc Dropbox), hãy để trang web chuyển đổi file sau đó tải xuống PDF bằng liên kết cung cấp hoặc tải lên tài khoản Google Drive hoặc Dropbox.

Chuyển đổi nhanh

Thực tế chuyển đổi XML sang PDF bắt đầu tự động ngay sau khi file XML được tải lên, toàn bộ quá trình được hoàn tất với 2 lần kích chuột. Tải lên file XML để chuyển đổi và tải xuống tài liệu PDF ngay khi hoàn thành.

Đa nền tảng

Dịch vụ PDF Candy có thể sử dụng từ thiết bị chạy trên các hệ điều hành khác nhau; ví dụ như Windows, Mac OS, iOS, Android và Windows phone. Bạn có thể truy cập PDF Candy từ mọi tiện ích hoặc máy tính cá nhân nếu cần.