Nén PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút

Thêm tiêu đề đầu trang hoặc cuối trang PDF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Chỉnh sửa tiêu đề đầu trang và cuối trang file PDF dễ dàng

Thêm tiêu đề đầu trang hoặc cuối như thế nào

Thêm tiêu đề đầu trang hoặc cuối trang vào PDF, bạn cần tải tài liệu lên. Kéo và thả file vào trình duyệt hoặc nhấn nút "Thêm file" để tải lên từ thiết bị của bạn. Cũng có thể thêm file từ Google Drive hoặc Dropbox. Thêm văn bản tiêu đề đầu trang hoặc cuối trang nếu cần, tùy chỉnh cài đặt nâng cao và nhấn nút "Áp dụng thay đổi". Lưu file kết quả khi hoàn thành.

Thiết lập văn bản

Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt kiểu văn bản cho cả tiêu đề đầu trang và cuối trang: đặt loại font, kích thước và màu sắc cùng với vị trí văn bản: Trái, Phải hoặc Trung tâm.

Không có hình mờ

PDF Candy không thêm hình mờ vào file kết quả. Các dịch vụ của trang web được cung cấp hoàn toàn miễn phí.