Nén PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút

Xóa trang từ PDF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Xóa các trang từ file PDF trực tuyến miễn phí

Cách xóa các trang PDF

Để xóa một số trang nhất định từ file PDF, đầu tiên bạn cần chọn tài liệu xử lý (kéo và thả PDF hoặc kích nút "Thêm file"), nhập các trang cần xoá (các trang riêng biệt và khoảng các trang đều được), nhấn nút xanh "Xóa trang" và tải xuống file kết quả. Lưu ý: bạn có thể xem trước file gốc để kiểm tra những trang muốn loại bỏ.

Bảo vệ riêng tư

Hãy thoải mái sử dụng công cụ trực tuyến này để xóa các trang từ file PDF ngay cả với tài liệu riêng tư - nội dung file được giữ an toàn và không chia sẻ với bên thứ ba. Các file chỉ được xử lý bởi dịch vụ và chỉ cần hoàn thành tác vụ thành công.

Không cần đăng ký

PDF Candy là một bộ công cụ PDF trực tuyến, miễn phí. Bạn không yêu cầu phải trả lệ phí sử dụng, mua đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân để xóa các trang từ tài liệu PDF.