Nén PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút

RTF sang PDF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF trực tuyến

Chuyển đổi RTF sang PDF như thế nào

Để chuyển đổi RTF sang PDF, chỉ cần thêm file sẽ chuyển đổi vào công cụ, đợi đến khi file được PDF Candy xử lý và lấy file bằng cách nhấn nút "Tải xuống PDF".

Bảo mật

Công cụ trực tuyến của PDF Candy 100% bảo mật và có thể sử dụng ngay cả khi chuyển đổi file RTF riêng tư có chứa thông tin nhạy cảm và bí mật. Không chia sẻ file tải lên trang web; file chỉ được sử dụng để tạo ra file kết quả theo chức năng của công cụ.

Tải file lên

File có thể tải lên trình chuyển đổi RTF sang PDF trực tuyến này không chỉ từ thiết bị mà còn từ các dịch vụ lưu trữ đám mây của Google Drive và Dropbox. File kết quả PDF Candy tạo ra, cũng có thể tải lên tài khoản Google Drive và Dropbox của người dùng.