trình chỉnh sửa PDF
trực tuyến miễn phí
File cuối cùng:
File khả dụng
30 phút
Nén PDF

Nén PDF

Giảm kích thước file PDF miễn phí
Drop the file(s) here

Cách nén PDF

Tất cả những gì bạn cần làm để nén tài liệu PDF là kéo và thả file gốc vào tab đang mở trên trình duyệt và PDF Candy sẽ bắt đầu tự động nén PDF. Kích nút "Tải file PDF nén" để tải file nén.

Nén PDF an toàn

Dịch vụ này an toàn và dễ sử dụng. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ, tiết lộ, hoặc chuyển bất kỳ file tải lên cho trang web bên thứ ba hoặc người khác, vì vậy bạn có thể hoàn toàn chắc chắn file được bảo mật.

Công cụ hoàn toàn miễn phí

Nén tài liệu PDF không có bất kỳ giới hạn nào và hoàn toàn miễn phí. Công cụ nén PDF trực tuyến này cho bạn cơ hội giảm kích cỡ file PDF đáng kể và miễn phí.