Nén PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút

Xoay PDF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Quay tất cả các trang tài liệu PDF miễn phí

Cách quay các trang PDF

Để xoay trang PDF, đầu tiên bạn cần chọn và kéo - thả file cần thiết vào tab trình duyệt (hoặc kích nút "Thêm file"), chọn độ xoay (90/180/270 độ), đặt các trang và khoảng trang cần xoay (xem trước file đã chọn nếu cần), nhấn nút "Xoay PDF" và lưu file khi đã xong.

Giữ file của bạn an toàn

Nội dung file PDF tải lên dịch vụ này được giữ bí mật vì sẽ không được PDF Candy sử dụng với bất cứ mục đích nào khác. Thậm chí, hãy thoải mái xoay file PDF quan trọng với thông tin nhạy cảm mà không cần nghi ngờ. Tìm hiểu thêm ở trang chính sách bảo mật.

Quay file PDF miễn phí!

Bạn sẽ không bị tính phí sử dụng dịch vụ này. Bạn có thể sử dụng nếu còn muốn và xoay bao nhiêu tài liệu PDF bạn cần - miễn phí.