แก้ไข PDF
ออนไลน์ฟรี
ไฟล์ล่าสุด:
ไฟล์ที่ใช้งานได้
30 นาที
ครอบตัด PDF

ครอบตัด PDF

ตัดไฟล์ PDF ของคุณได้อย่างง่ายดาย
Drop the file(s) here

วิธีการตัดกรอบ PDF

นี่คือคำแนะนำวิธีการครอบตัด PDF ด้วย PDF Candy: เพิ่มไฟล์ไปยังเครื่องมือ (ใช้ปุ่ม “เพิ่มไฟล์” หรือลากและวางในหน้าต่างบราวซ์เซอร์) ย้ายจุดแนวตั้งและแนวนอนบนเส้นขอบของการอัพโหลดไฟล์ตัวอย่าง เพื่อตั้งค่าเค้าโครงขอบเอกสารใหม่และกดปุ่ม “ตัดกรอบ PDF” รับไฟล์ใหม่ในทันที

อัปโหลดไฟล์ได้ง่าย

คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ PDF สำหรับการดำเนินการไม่เพียงแต่จากอุปกรณ์ของคุณ แต่จากกูเกิ้ลไดรฟ์และบัญชีดร็อปบ็อกเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับการสร้างไฟล์ใหม่: มันสามารถดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์หรืออัพโหลดไปยังกูเกิ้ลไดรฟ์หรือดร็อปบ็อกได้ทันที

ไม่มีบัญชีที่ต้องการ

ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ“การตัดกรอบ PDF” จาก PDF Candy คุณสามารถตัดกรอบ PDF ออนไลน์โดยปราศจากการสร้างบัญชี คุณไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆหรือสมัครสมาชิกตอบรับ ไม่มีความจำเป็นที่จะแชร์อีเมลล์ของคุณและไฟล์ผลลัพธ์ของคุณที่จะถูกดาวน์โหลดในทันทีจากเว็ปไซต์