วางไฟล์ที่นี่
แก้ไข PDF
ออนไลน์ฟรี
ไฟล์ล่าสุด:
ไฟล์ที่ใช้งานได้
30 นาที
เพิ่มลายน้ำให้เป็นรูปแบบไฟล์ PDF

เพิ่มลายน้ำให้เป็นรูปแบบไฟล์ PDF

เพิ่มลายน้ำลงในเอกสาร PDF แบบออนไลน์

วิธีการเพิ่มลายน้ำ

อัพโหลดไฟล์ PDF อันที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำ: ลากและวาง หรือกดที่ปุ่ม “เพิ่มไฟล์” ใส่ข้อความลายน้ำหรืออัพโหลดภาพ เลือกความทึบแสงและตำแหน่งของลายน้ำบนหน้าเอกสาร คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มลายน้ำ” และดาวน์โหลด PDF ใหม่ของคุณได้

ใช้ข้อความหรือภาพ

เครื่ิองมือออนไลน์นี้มีวิธีการเพิ่มลายน้ำบนไฟล์ PDF ได้ด้วย 2 วิธี คุณสามารถพิมพ์ข้อความหรืออัพโหลดรูปภาพจากอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นลายน้ำบนไฟล์ PDF ของคุณ

เพิ่มลายน้ำให้เป็น PDF ฟรี

การเพิ่มลายน้ำบน PDF เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายดายด้วยบริการนี้จาก PDF Candy  คุณสามารถทำมันได้โดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน หรือการให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนไฟล์ เช่นเดียวกับในเงื่อนการใช้เครื่องมือ