วางไฟล์ที่นี่
แก้ไข PDF
ออนไลน์ฟรี
ไฟล์ล่าสุด:
ไฟล์ที่ใช้งานได้
30 นาที
XML เป็น PDF

XML เป็น PDF

แปลงไฟล์สกุล XML เป็น PDF ฟรี

วิธีแปลง XML เป็น PDF

เพิ่มไฟล์ XML ไปยังบราวซ์เซอร์ (ใช้ปุ่ม “เพิ่มไฟล์” ลากและวางไฟล์ หรืออัพโหลดไฟล์จาก Google Drive หรือ Dropbox) ให้เว็ปไซต์แปลงไฟล์ หลังจากนั้นดาวน์โหลด PDF โดยลิงค์ที่ให้หรืออัพโหลดมันไปยังบัญชี Google Drive หรือ Dropbox

การแปลงอย่างรวดเร็ว

ขอบคุณความเป็นจริงที่การแปลงไฟล์ XML เป็น PDF เริ่มขึ้นอัตโนมัติหลังจากที่ไฟล์ XML นั้นถูกอัพโหลด กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นด้วยการคลิกเมาส์ 2 ครั้ง อัพโหลดไฟล์ XML สำหรับการแปลงและมีเอกสาร PDF ให้ดาวน์โหลดได้ในทันที

ข้ามแพลตฟอร์ม

บริการของ PDF Candy สามารถถูกใช้จากอุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Windows, Mac OS, iOS, Android, และ Windows phone คุณสามารถเข้าถึง PDF Candy จากแก็ตเจ็ตหรือพิซีของคุณ