แก้ไข PDF
ออนไลน์ฟรี
ไฟล์ล่าสุด:
ไฟล์ที่ใช้งานได้
30 นาที
TXT เป็น PDF

TXT เป็น PDF

แปลงเอกสารไฟล์ TXT เป็น PDF บนออนไลน์
Drop the file(s) here

วิธีแปลง TXT เป็น PDF

เพิ่มไฟล์ TXT เพื่อแปลงไฟล์เป็น PDF (ลากและวางไฟล์ เพิ่มไฟล์โดยการกดปุ่ม “เพิ่มไฟล์” หรืออัพโหลดไฟล์จาก Google Drive หรือr Dropbox) และรับไฟล์ PDF ผลลัพธ์ได้ภายในไม่กี่วินาที ดาวน์โหลดไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณหรืออัพโหลดไฟล์ไปยัง Google Drive หรือ Dropbox.

ความปลอดภัย

PDF Candy ใช้ไฟล์ที่อัพโหลดไปยังบริการโดยผู้ใช้เพื่อใช้ในการแปลงไฟล์เพียงอย่างเดียว พวกเราไม่แชร์เอกสารของคุณกับบุคคลที่สาม สามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดได้ที่ส่วน “เงื่อนไขการใช้”

การดำเนินการที่รวดเร็ว

กระบวนการแปลงไฟล์ TXT เป็น PDF โดยปกติจะใช้เวลาไม่เพียงกี่วินาที ไฟล์ PDF จะมีให้ดาวน์โหลดโดยการเชื่อมไปยังลิงค์ตรง