แก้ไข PDF
ออนไลน์ฟรี
ไฟล์ล่าสุด:
ไฟล์ที่ใช้งานได้
30 นาที
RTF เป็น PDF

RTF เป็น PDF

แปลงเอกสาร RTF ของคุณเป็น PDF บนออนไลน์
Drop the file(s) here

วิธีการแปลง RTFเป็น PDF

ในการแปลง RTF เป็น PDF ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มไฟล์ที่จะถูกแปลงไปยังเครื่องมือ รอจนกระทั่งไฟล์ถูกดำเนินการโดย PDF Candy และรับไฟล์โดยการกดปุ่ม “ดาวน์โหลด PDF”

ความปลอดภัย

PDF Candy เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่มีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์และมันเป็นการแปลงไฟล์ RTF ส่วนตัวที่มีข้อมูลที่มีความสำคัญและลับเฉพาะ ไฟล์ถูกอัพโหลดไปยังเว็ปไซต์ที่ไม่ได้ถูกแชร์ไปยังที่อื่นๆ ไฟล์นั้นถูกใช้เพื่อสร้างไฟล์ผลลัพธ์ตามที่เครื่องมือได้ดำเนินการ

อัพโหลดไฟล์

ไฟล์สามารถถูกอัพโหลดไปยังตัวแปลง RTF เป็น PDF บนออนไลน์จากอุปกรณ์เท่านั้น แต่สามารถอัพโหลดได้จากบริการที่จัดเก็บคลาวน์ได้แก่ Google Drive และ Dropbox เช่นกัน ไฟล์ผลลัพธ์นั้นถูกสร้างด้วย PDF Candy ไฟล์ต่างๆสามารถอัพโหลดไปยังบัญชี Google Drive และ Dropbox ของผู้ใช้งานได้เช่นกัน