แก้ไข PDF
ออนไลน์ฟรี
ไฟล์ล่าสุด:
ไฟล์ที่ใช้งานได้
30 นาที
Excel เป็น PDF

Excel เป็น PDF

แปลงสเปรดชีต Excel เป็น PDF (สนับสนุนรูปแบบ xls, xlsx, ods)
หรือลากและวาง

วิธีการแปลง Excel เป็น PDF

เลือกเพิ่มไฟล์ที่คุณต้องการแปลงเป็นสกุล PDF XLS XLSX และ ODS ลากและวางไฟล์หรือเพิ่มมันโดยการคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มไฟล์” กระบวนการแปลงเริ่มต้นขึ้นหลังการอัพโหลด และเมื่อเสร็จสิ้นคุณสามารถดาวน์โหลดเอกสาร PDF ผลลัพธ์ได้

กระบวนการแปลงปลอดภัย

แม้ว่าคุณมีไฟล์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญและต้องการแปลงเอกสาร Excel เป็นสกุล PDF PDF Candy เป็นบริการออนไลน์ที่คุณสามารถพึ่งพาได้ – เนื้อหาไฟล์จะถูกปกป้องและรักษาความปลอดภัย 100%

แปลง Excel เป็น PDF ได้ฟรี

เครื่องมือตัวแปลง XLS เป็น PDF โดย PDF Candyเป็นบริการที่คุณสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีทั้งข้อจำกัดและโฆษณาบนเว็ปไซต์นี้ นอกเหนือจากนั้นคุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนสมัครบัญชีใดๆ