แก้ไข PDF
ออนไลน์ฟรี
ไฟล์ล่าสุด:
ไฟล์ที่ใช้งานได้
30 นาที
DjVu เป็น PDF

DjVu เป็น PDF

แปลงหนังสืออิเลกทรอนิกส์สกุล DjVu เป็น PDF ได้ฟรี
Drop the file(s) here

วิธีการแปลง DjVu เป็น PDF

เครื่อมือ PDF Candy นี้ใช้เพื่อแปลง DjVu เป็น PDF ได้ด้วยการคลิกเมาส์ 2 ครั้ง อัพโหลดไฟล์ DjVu ที่จะถูกแปลงจากอุปกรณ์ของคุณ (ใช้ปุ่มสีเขียว “เพิ่มไฟล์”) ลากและวางมันหรืออัพโหลดไฟล์จาก Google Drive หรือ Dropbox หลังจากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่สร้างใหม่ เมื่อมันพร้อมแล้ว (กระบวนการแปลงเริ่มต้นอย่างอัตโนมัติ).

ข้ามแพลตฟอร์ม

บริการออนไลน์นี้ถูกใช้ได้บน OSs ที่หลากหลาย (Windows, macOS, Linux, iOS, Android) ดังนั้นผู้ใช้สามารถแปลง DjVu เป็น PDF ด้วย PDF Candy บนอุปกรณ์

ง่ายดาย

การทำงานของเครื่องมือ PDF Candy มีตัวแปลงนี้ที่ทันสมัย สะอาด และใช้งานได้อย่างง่ายดาย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญกับคอมพิวเตอร์